Privacyverklaring

Home  >>  Privacyverklaring

Privacyverklaring

Schoonheiddsalon Mardine, gevestigd aan de Kerkweg 27, 4122 GB Zijderveld, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring. Ik adviseer je om het privacy beleid door te lezen en te bewaren voor je eigen administratie.

Contactgegevens
Schoonheidssalon Mardine, gevestigd aan de Kerkweg 27, 4122 GB Zijderveld, is te bereiken op telefoonnummer 06 27136961
Mardine Sleeuwenhoek is de Functionaris Gegevensbescherming van Schoonheidsslaon Mardine,  te bereiken via info@mardine.nl

Persoonsgegevens die wij verwerken
Schoonheidssalon Mardine verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt.
Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij eventueel verwerken:

 • Voor- en achternaam en geslacht
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer
 • Bankrekeningnummer
 • E-mailadres
 • overige persoonskenmerken die benodigd kunnen zijn voor Schoonheidssalon Mardine, bijv. social media accounts

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken
Schoonheidssalon Mardine verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • Het afhandelen van jouw betaling
 • Je te kunnen bellen of e-mailen,  indien dit nodig is,  om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
 • Je te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
 • Om goederen en diensten bij je af te leveren
 • Schoonheidssalon Mardine verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren
Schoonheidssalon Mardine bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens:

 • Personalia: 7 jaar (wettelijke verplichting)
 • Adres: 7 jaar (wettelijke verplichting)
 • Contactgegevens: 7 jaar (wettelijke verplichting)
 • Geleverd beeldmateriaal: in opdracht van u gemaakt beeldmateriaal wordt door ons bewaart (tenzij anders overeengekomen), gedurende en periode van 1 jaar. Dit wordt na toestemming per jaar verlengd.

Delen van persoonsgegevens met derden
Schoonheidssalon Mardine verkoopt jouw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die jouw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens. Schoonheidssalon Mardine blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Schoonheidssalon Mardine. Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar info@mardine.nl.  Ik  reageer zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek .

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen
Schoonheidssalon Mardine neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met mij via  info@mardine.nl.